Przedszkola Promitis


http://autyzm-przedszkole.pl/wp-content/uploads/2015/02/logo-przedszkola.jpg

Placówki, w których szczególny nacisk kładziemy na intensywną pracę terapeutyczną. Dbamy zarówno o rozwój motoryczny, poznawczy, a także emocjonalno-społeczny dzieci. Główny cel to przygotowanie naszych małych podopiecznych do pełnego udziału oraz funkcjonowania w grupie integracyjnej lub placówce masowej. Ponieważ wiemy, że każde dziecko jest inne i różne są jego potrzeby, zawsze działamy indywidualnie zarówno w kwestii doboru programu terapeutycznego czy grupy.

Przyjmujemy również dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i oferujemy pomoc w jego uzyskaniu.

Nasze przedszkola ściśle współpracują z Niepublicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi PROMITIS . Dzięki temu zapewniamy naszym podopiecznym możliwość konsultacji specjalistów różnych dziedzin.

Szkoła PROMITIS jest dla naszych przedszkolaków naturalną kontynuacją procesu edukacyjnego.

Serdecznie zapraszqamy do odwiedzenia strony internetowej www.autyzm-przedszkole.pl

.

Oferta


Niezwykle istotne jest dla nas zintegrowane podejście do każdego z naszych uczniów, gdyż wiemy jak ważne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju...
Więcej

.

Autyzm


Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które ingeruje od wewnątrz w całą osobowość człowieka. Oznacza to, że nieprawidłowości rozwoju widoczne są w tak ważnych sferach rozwoju jak...


Więcej

.

Zapisy


Trwa rekrutacja na rok szkolny 2016/2017! Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji dziecka:...


Więcej