KONTAKT

Zapraszamy do szkoły w Warszawie.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PROMITIS DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

ul. Wileńska 18 lok. U7

03-416 Warszawa

tel. 796 090 762

warszawa@autyzm-szkola.pl

W szkole terapeutycznej oferujemy opiekę  i naukę dla dzieci ze spektrum autyzmu. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi autystycznymi. Dzieciom zapewniamy kameralne, sprzyjające terapii autyzmu klasy liczące do 4 dzieci.

W ramach specjalistycznych zajęć grupowych i indywidualnych proponujemy:

  • różnorodność metod
  • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy
  • regularną ewaluację postępów w terapii
  • dostęp do przestrzeni zielonych, ogródków zabaw, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu
  • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka
  • możliwość korzystania ze świetlicy, a także opieki psychiatry dziecięcego, terapii SI, zajęć logopedycznych, terapii EEG Biofeedback, Johansena, Warnkego oraz innych zajęć oferowanych przez Centrum Terapii (pierwszeństwo w ustalaniu terminów )
  • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę