Krok po kroku – jak uzyskać orzeczenie

Rodzicu, jeśli niepokoi Cię, że rozwój Twojego dziecka nie przebiega prawidłowo (w szczególności dziecko nie dąży do kontaktu z najbliższymi, nie rozwija mowy, bawi się samo), to:

1. Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu lub skorzystaj z konsultacji psychologa – Centrum Terapii Promitis oferuje spotkania dla osób, które nie są pewne, czy powinny skorzystać z diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

2. Jeśli nadal czujesz się zaniepokojony możesz skonsultować się z psychiatrą dziecięcym przyjmującym w naszej placówce (nie potrzebujesz skierowania).

3. Zgłoś się do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem przeprowadzenia diagnozy. W każdym przypadku prosimy o kontakt – skierujemy Państwa do placówki, która pomoże uzyskać diagnozę i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W razie potrzeby służymy radą i pomocą.

4. Jeżeli otrzymasz diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju (spektrum autyzmu) – autyzm, autyzm atypowy, Zespół Aspergera, zgłoś się do publicznej poradni  pedagogiczno-psychologicznej, która dokonuje poszerzonej diagnozy i prowadzi orzekanie o formach pomocy dla dzieci z autyzmem.

5. Zespoły orzekające powoływane przez dyrektorów Poradni wydają orzeczenia:

  • o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach (przedszkolach i szkołach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych),
  • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

oraz opinie:

  • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

6. W przypadku długiego oczekiwania na diagnozę w placówce państwowej, możesz zdiagnozować dziecko w jednej z placówek Centrum Terapii PROMITIS. Diagnozy uzyskane w Niepublicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych PROMITIS, są uznawane przez publiczne poradnie orzekające i na ich podstawie możesz uzyskać potrzebne orzeczenie.

7. Po diagnozie i uzyskaniu orzeczenia zapraszamy do naszej placówki terapeutycznej.

8. Nasza szkoła przyjmuje również dzieci w trakcie procesu diagnostycznego – wspieramy rodzica w trakcie diagnozy i pomagamy w uzyskaniu niezbędnych dokumentów.

9. UWAGA
Dla zainteresowanych zapisaniem dziecka do Szkoły PROMITIS istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PROMITIS.