O nas

szkoła dla dzieci z autyzmem

Szkoła dla dzieci z autyzmem

Nasza szkoła jest specjalną placówką niepubliczną realizującą program rehabilitacji i terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Atutami naszej szkoły są niespotykane w tradycyjnych szkołach maksymalnie. 4 osobowe klasy oraz program zajęć ściśle dostosowany do możliwości każdego dziecka. Dzięki takiej organizacji pracy każde dziecko odnajdzie tutaj spokój i bezpieczeństwo, a jego rodzice miejsce, w którym można liczyć na profesjonalną pomoc w przygotowaniu dzieci do samodzielnego życia.


Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) oraz na podstawie istniejących do niej rozporządzeń wykonawczych. Ponadto merytoryczny nadzór nad realizowanym w szkole programem dydaktycznym i wychowawczym sprawuje Mazowiecki Kuratotor Oświaty.