Zajęcia


Wybrane metody wspomagające (ogólne):

 • metoda „Dotyk i komunikacja”  – CH. Knill,
 • metoda „Ruchu rozwijającego” W. Sherborne,
 • metoda „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz,
 • metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania wg J. Cieszyńskiej,
 • alternatywne metody komunikacji,
 • metoda rozwijania percepcji wg M. Frostig.

 

Zajęcia indywidualne:

 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczno-psychologiczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia ręki

 

Zajęcia grupowe:

 • dogoterapia
 • fizjoterapia i kinezyterapia
 • ćwiczenia korekcyjne
 • bajkoterapia  i arteterapia
 • zajęcia rytmiczne
 • trening umiejętności społecznych

 

Oferujemy również zajęcia dodatkowe – wspinaczkę i zajęcia na basenie.