Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera

Diagnozy przeprowadzone w Niepublicznych Poradniach Psychologiczno– Pedagogicznych PROMITIS mogą stanowić podstawę do uzyskania Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych poradniach orzekających.

  • Szkoła PROMITIS to placówka terapeutyczna, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych uczniów.
  • Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym do "zerówki" oraz dzieci w wieku szkolnym do klas 1-3.
  • Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną, a naszym celem jest przygotowanie dzieci do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź placówce masowej.
  • Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego.


Diagnoza autyzmu – Szczegółowe informacje oraz zapisy:
Warszawa
tel. 796 090 762, warszawa@autyzm-szkola.pl