Dyrektor

Dyrektorem naszej Szkoły jest Pani Magdalena Niemczyk

tel. 536-056-094